ม้าพันธุ์ คลายเดสเดล Clydesdale

ม้าพันธุ์คลายเดสเดล Clydesdale เป็นม้าที่อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ม้างานDraft horse ตั้งชื่อตามสถานที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา คือ เมืองคลายเดสเดล ประเทศสกอตแลนด์ ถูกปรับปรุงมาจากม้างานพื้นเมืองที่มีรูปร่างเล็กกว่า แต่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงรูปร่างให้สูงใหญ่ขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานประกวดลากจูง ส่วนใหญ่จะมีสีเบย์Bay มีตำหนิสีขาวที่ส่วนหัวและขาเป็นลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า Sabino แต่เดิมจะใช้ทำการเกษตรและขนส่งเป็นหลัก ปัจจุบันก็ยังมีการไปใช้งานอยู่และบางที่ก็ใช้เป็นม้าบรรทุกกลองในพิธีสวนสนามด้วยครับ ม้าพันธุ์นี้ยังมีสายย่อยอย่าง Budweiser Clydesdales ที่ได้รับความนิยมนำไปประกวดเป็นอย่างมากครับ ม้าพันธุ์นี้ถูกปรับปรุงพันธุ์มาจากม้าเฟลมิช Flemish เมืองแฟลนเดอร์ ประเทศเบลเยี่ยม นำมาผสมพันธุ์กับม้าพื้นเมืองในท้องถิ่น ได้มีการบันทึกชื่อสายพันธุ์ครั้งแรกในปี 1826 และในปี 1930 ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจนถึงทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จดทะเบียนพันธุ์ครั้งแรกปี 1877 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 – ต้นศตวรรษที่ 20 ม้าพันธุ์นี้จำนวนกว่าหลายพันตัวได้ถูกส่งออกไปทั่วโลก รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย ซึ่งที่นี่รู้จักพวกมันในชื่อของ “ผู้สร้างประเทศออสเตรเลีย” อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 บทบาทและจำนวนของพวกมันเริ่มลดลงเนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจักร และในปี 1970 กลุ่มนักอนุรักษ์ได้ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือเนื่องจากมีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ พวกมันเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นทีละน้อย แต่ก็ยังเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์อยู่เช่นเดิม