ม้าสายพันธุ์อาราเบียน

ม้าสายพันธุ์อาราเบียน

ม้าสายพันธุ์อาราเบียน หรือ ม้าอาหรับ  ฉายา ผู้ดื่มด่ำสายลม เป็นม้าที่มีถิ่นกำเนิดมาจาก ทวีปเอเชีย โดยสายพันธุ์ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่บ้างส่วนก็ว่ามีสายพันธุ์แรกเริ่มมาจากม้าสายพันธุ์ Barb หรือ Andalusian ของสเปนถูกนำมาทางเรือมาตั้งแต่โบราณ หนังจากมาขึ้นบกที่อินเดียและจีนก็ได้นำมาผสมกับม้าพื้นเมืองรวมไปถึงม้าในเขตอาราเบีย ในแถบทะเลทราย จนได้ม้าขนาดกลางที่มีความอดทน ส่วนความเชื่ออีกสายเชื่อว่าเป็นม้าประจำพื้นเมืองอยู่แล้วซึ่งชนเผ่าเบดูอินซึ่งเป็นเผ่าโบราณของอาหรับได้เพาะเลี้ยงไว้ ชนเผ่านี้มีความเชื่อว่า ม้าสายพันธุ์อาราเบียนเป็นม้าที่พระเจ้าประทานมาให้ ดังนั้นการเลี้ยงดูม้าจะประคบประหงมมาก และจะไม่ผสมม้าข้ามสายพันธุ์เป็นอันขาด    จุดเด่นของม้าอาหรับเกินขึ้นในสงครามมองโกกับอัศวินตะวันตกที่ชอบใช้ม้าตัวใหญ่ติดเกราะหนาๆ แต่ออกรบทีไรก็แพ้ให้ทหารม้าของเจงกิสข่านที่ใช้ม้าที่เร็ววิ่งเข้าหาข้าศึกทำให้ข้าศึกตั้งตัวไม่ทันเวลาถอยก็ทำได้อย่างรวดเร็วจนฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตามได้  ต่อมาม้าอาราเบียนเลยตกเป็นที่นิยมและนำไปผสมกับม้าสายพันธ์อื่นจนเกิดเป็นม้าหลายสายพันธุ์

ลักษณะเด่นของม้าอาราเบียน

มีหน้าแหลมคล้ายจิ้งจก จมูกเชิดงอนขึ้น และมีคางเป็นสันกลมสังเกตได้

โคนหางจะยกขึ้นเวลาวิ่งเนื่องจากมีกระดูกโคนหางน้อยกว่าสายอื่น 2 ชิ้น

จังหวะวิ่งมีจังหวะที่ขาลอยจากพื้นพร้อมกันทั้งสี่ขา มีส่วนสูงประมาณ 153-156 ซม.

ลำคอเรียวโค้งยาวเป็นรูปคอหงส์ แต่ลักษณะนี้ไม่เน้นมากนัก เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านบอกว่าเป็นลักษณะของลำคอที่มาจากม้าพันธุ์ เธอร์รัพเบรต